WERKWIJZE

Individuele therapie

 • Na aanmelding per telefoon, e-mail of contactformulier volgt een eerste oriënterend gesprek.

 • Aan de hand van een intakeformulier wordt een inschatting gemaakt van je klachten/problemen en je hulpvraag. Gezondheidstoestand, leefsituatie, relaties en gezin van herkomst komen daarbij aan de orde. Jij op jouw beurt kunt tijdens dit gesprek ervaren of het 'klikt' tussen ons.

 • In onderling overleg wordt vervolgens besloten of we overgaan tot vervolggesprekken. Je vertelt daarin wat je op dat moment bezighoudt en samen met jou wordt er gezocht naar de reden waarom je vastloopt en hoe het anders zou kunnen. Het is daarbij de bedoeling dat ik je zodanig help dat je zelf je problemen kunt oplossen.

Relatietherapie

 • Als je vermoedt dat het probleem op de eerste plaats te maken heeft met je relatie, dan meld je je samen met je partner aan.

 • Jullie worden dan samen uitgenodigd voor een eerste gesprek waarin jullie elk je eigen kant van het verhaal kunnen vertellen.

 • Mogelijks nodig ik jullie daarna elk apart uit voor een intakegesprek waarin er nader wordt ingegaan op je persoonlijke achtergrond.

 • Op basis van deze drie gesprekken doe ik jullie dan een voorstel. Het kan zijn dat er naast de relatiegesprekken ook individuele gesprekken met een of beide partners nodig zijn. De relatiegesprekken zelf richten zich op de eerste plaats op de communicatie en wisselwerking tussen jullie als partners en op de mogelijkheden om die te veranderen.

EMDR

 • Dit is een kortdurende behandelmethode voor mensen die blijvend last hebben van de gevolgen van een traumatische gebeurtenis zoals een ongeval of gewelddelict.

Mindfulnesstraining

 • Mindfulnesstraining is geen therapie maar een cursus waarin je stapsgewijze leert om aandachtig en zonder oordeel in het hier en nu te zijn. Je leert de werking van je geest beter kennen, waardoor je beter in balans komt en meer rust, zorgzaamheid en plezier in het leven ervaart.

 • Deze cursus kan helpend zijn voor mensen met stressgerelateerde klachten, angst, (herval van) depressie, chronische pijn, piekeren, overweldigende emoties, CVS, burn-out, of gewoon voor mensen die bewuster en aandachtiger willen leren leven.

 • Deze training kun je individueel volgen of samen met je partner. Zowel de inhoud van de cursus als het aantal sessies kan afgestemd worden op je specifieke situatie. Naast de sessies moet je rekenen op regelmatige oefentijd thuis.Zowel voor individuele therapie als voor relatietherapie en mindfulnesscursus geldt, dat de hoeveelheid gesprekken/sessies die je nodig hebt afhangt van de aard en de ernst van de problemen, van je inzet en van wat je met de hulpverlening wilt bereiken.