OVER DE PSYCHOLOOG

Mijn naam is Janneke Coolen (geboren in 1956). Ik ben gehuwd en moeder van twee, inmiddels volwassen kinderen. Ik heb psychologie gestudeerd aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen en ben afgestudeerd in de richtingen Klinische Psychologie en Cultuur- en Godsdienstpsychologie. Daarna heb ik nog talrijke opleidingen gevolgd o.a. een 4 jaar durende opleiding tot bondingpsychotherapeute, een opleiding contextuele therapie, relatie- en gezinstherapie, traumaverwerking (EMDR level I) en een opleiding tot mindfulness- en compassietrainer (ook wel heartfulnesstrainer genoemd). Verder volgde ik nog diverse kortdurende bijscholingscursussen rond psychodrama, Pessotherapie en psychoanalytische relatietherapie.

Jarenlang ben ik werkzaam geweest in de verslaafdenzorg en in 1989 ben ik begonnen met een zelfstandige praktijk als psychologe en psychotherapeute. Van 1997 tot 2003 maakte ik tevens deel uit van een Evaluatieteam Interlandelijke Adoptie. Van 2004 tot 2005 was ik lid van de Adviescommissie inzake het verlenen van een beginseltoestemming tot interlandelijke adoptie.

Mijn inschrijving bij de Psychologencommissie (erkenningsnummer 562104038) en mijn lidmaatschap van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP), de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP) en de Nederlands/Vlaamse Vereniging voor Bondingpsychotherapie (VBP) staan garant voor een professionele uitoefening van mijn vak.

Mijn werk heeft te maken met een persoonlijke missie. Ieder mens kan in een situatie terecht komen waarin hij of zij er zelf niet meer uitkomt. Mijn drijfveer is om er op die momenten voor mensen te kunnen zijn en hen te helpen de impasse te doorbreken. Ik voel mij betrokken bij mensen en de problemen waar zij mee kampen. Mijn vermogen om goed te kunnen luisteren, observeren en analyseren komt daarbij goed van pas. Verder vind ik het belangrijk om mensen met een onbevooroordeelde, open geest tegemoet te treden zodat zij zich gerespecteerd en begrepen voelen, ongeacht wie ze zijn en waar ze mee worstelen.