MET WELKE KLACHTEN KUNT U BIJ MIJ TERECHT?

Klachten die te maken hebben met jezelf

Je kunt je somber of angstig voelen. Steeds maar lopen te piekeren, zelfvertrouwen missen of een te laag zelfbeeld hebben. Te hoge eisen aan jezelf stellen of te perfectionistisch zijn. Verder kun je schokkende gebeurtenissen hebben meegemaakt die moeilijk te verwerken zijn. Je kunt moeilijkheden hebben op je werk. Het kan ook zijn dat je gewoonweg niet lekker in je vel zit of worstelt met bepaalde gevoelens en emoties waar je geen raad mee weet, zoals rouw, verdriet, eenzaamheid, angst, kwaadheid, frustratie e.d.

Klachten die te maken hebben met de relatie met anderen

Zoals je partner, je kinderen, je ouders, je baas, collega's of andere mensen. Je merkt bijvoorbeeld dat je niet naar elkaar kunt luisteren of op een constructieve manier ruzie kunt maken. Je ervaart problemen in de opvoeding van je kinderen. Het lukt je niet om op een assertieve manier voor jezelf op te komen. Het kan zijn dat je geen relatie durft aan te gaan of dat je je verlegen en onzeker voelt in het contact met anderen. Wellicht worstel je nog met de gevolgen van een scheiding en ben je op zoek naar manieren om beter om te gaan met je ex-partner.

Andere motieven voor een behandeling

Het is mogelijk dat je niet zozeer tegen een bepaald probleem aanloopt, maar dat je toch zit met een gevoel van onvrede. Je loopt rond met een vaag verlangen, een wens tot persoonlijke groei of je zit met vragen rondom zingeving. Je voelt de behoefte om samen met een ander eens terug te kijken op je leven en eventueel een nieuwe richting te bepalen.

MET WELKE KLACHTEN KUN JE NIET TERECHT?

Mensen die last hebben van een acute psychose (wanen en/of hallucinaties), ernstig su´cidaal zijn (crisis) of mensen met een ernstige verslaving kan ik in mijn praktijk niet helpen. Ook mensen met seksuele problemen die het gevolg zijn van lichamelijke factoren (in plaats van relatiefactoren) kunnen niet bij mij terecht. Zij kunnen zich via de huisarts laten verwijzen naar een GGZ-instelling.